14. října 2010 se mi do biografie zapisuje jako významný den. Po takřka přesně 10 letech tvůrčího ticha jsem mohl opět veřejnosti předvést nové dílo, výsledek několikaletého bádání po zrzavých krasavicích z plechu z dob více či méně vzdálených. Za nálezy rezivějících veteránů vděčím mnoha lidem. Za realizaci výstavy především jednomu člověku – Janu Sajdlovi, který skrze veletržní projekt “Future Soldier Prague 2010” vznik a adjustaci výstavy “Zpět aneb putování za vraky” sponzoroval.

Vernisáž se konala v rámci slavnostního galavečera v pražské Malostranské Besedě. Úvodního slova se k mé veliké radosti chopil zpěvák Matěj Ruppert.  Poprvé jsem zde také vynesl na světlo světa své pojetí adjustace do zrezivělých železných paspart, jež sklízí stále velký úspěch.

“Zpět aneb putování za vraky”, Větruše, Ústí nad Labem

10.listopadu 2010 proběhla v mém rodném Ústí v zámečku Větruše 2. vernisáž výstavy “Zpět aneb putování za vraky”. Bylo to asi to nejkamarádštější setkání ve výstavním programu tohoto projektu, neb prostě doma je doma. Úvodního slova se ujal zakladatel Magazínu Koktejl a můj někdejší nadřízený v dobách publicistických, spisovatel Josef Formánek. Milou oporou byla účast kamaráda fotografa Petra Berounského, dokonce s fotoaparátem v ruce. Celý večer prostor secesní Větruše hudbou podbarvoval Zbyněk Pakandl alias dj Tribalman. Velkou třešničkou na dortu byla pracovní účast redaktorky ČT24 Terezy Baldové, jejíž reportáž zanedlouho proběhla éterem.

“Zpět aneb putování za vraky”, Technické muzeum Tatra Kopřivnice

V roce 2010 poslední a v mnoha směrech cílovou výstavou projektu „Zpět“ se stala expozice v Technickém muzeu Tatra v Kopřivnici, jež byla zahájena 9. prosince 2010. Obyvatelé relativně nevelké Kopřivnice jsou úzce svázáni s historií i současností své automobilky a tomu odpovídalo nejen nevšední pojetí výstavy se třemi reálnými rezivějícími veterány Tatra, ale i skladba účastníků vernisáže – vesměs fandů značky. Veliké díky si zaslouží kurátorka výstavy Lucie Kempná se svými kolegy za velmi nadstandardní nasazení při realizaci celé instalace. Slavnostního přestřižení pásky při otevření výstavy se aktivně zúčastnil starosta města Kopřivnice Ing. Josef Jalůvka a ředitel Technického muzea Ing. Lumír Kaválek.