Výstava černobílých fotografií šesti profesionálních fotografů z Ústí nad Labem na téma rasové harmonie ve společnosti byla součástí oficiálního programu multikulturního hudebního festivalu Barevná planeta.

Za zmínku též stojí, že mezi zúčastněnými fotografy a fotografkami panovala i rovnováha pohlaví – šlo o tři ženy a tři muže. Všichni tvůrci si zvolili svobodně vlastní směr, jakým se k danému tématu přiblížit. Projekt „Černobíle v rovnovážné síle“ si nekladl za cíl téma rasové otázky nějak řešit, hrotit, zkontrasňovat či snad naopak jej idealizovat. Je to ale silné stále aktuální téma, už dlouho tomu tak je a asi ještě i dlouho bude. Zaslouží si tedy jistě své zpracování a reflexi.

Výstava „Černobíle v rovnovážné síle“ nevznikla na základě nějaké politické objednávky či výzvy, nebyla sponzorována z prostředků veřejné správy a daňové poplatníky tedy nic nestála. Všichni autoři se projektu zúčastnili bez nároku na honorář.