VLADIMÍR CETTL (1973)
Původním povoláním krejčí, restaurátor a designer pracoval v několika severočeských divadlech a ve Filmových studiích AB Barrandov. V současnosti je grafik a výstavní produkční v Muzeu města Ústí nad Labem. Fotografie vystavuje od roku 1997. Ve své fotografické tvorbě se posledních 10 let systematicky věnuje tématu vraků automobilových veteránů, se specializací na značku Tatra. Vystavoval například na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech (1999) nebo na Pražském hradě (2014). Od roku 2007 vydává v limitovaných edicích kalendáře a publikace, které si našly fanoušky mezi sběrateli v desítkách zemí světa.

Originally a tailor, restorer and designer, Vladimír Cettl worked for several theatres in the northern region of the Czech Republic as well as for the Filmstudios AB Barrandov. He is currently a graphic designer and exhibition producer at the museum of Ústí nad Labem. His photographs have been shown in exhibitions since 1997. For the last ten years, his photography has systematically been dedicated to the theme of veteran car wrecks, especially Tatras. Exhibitions have been held at such venues as the International Film Festival in Karlovy Vary (1999) and Prague Castle (2014). A limited edition of calendars and books, with fans and collectors in tens of countries, has been produced every year since 2007.

Couturier, restaurateur et designer à l‘origine, Vladimír Cettl a travaillé pour plusieurs théâtres tchèques ainsi que pour les studios cinématographiques AB Barrandov. Il est actuellement graphiste et producteur d‘expositions au Musée d‘Ústí nad Labem. Ses photographies font l‘objet d‘expositions depuis 1997. Depuis dix ans, elles sont exclusivement  consacrées à un thème, les épaves de voitures anciennes,des Tatra en particulier. Ces photos ont été exposées lors de manifestations organisées dans des lieux tels que Karlovy Vary, du Festival international du film en 1999 mais aussi au Château de Prague en 2014. Depuis 2007, il publie des livres et des calendriers en édition limitée qu’apprécient de nombreux fans et collectionneurs à travers le monde.

Gelerneter Schneider, Restaurator und Designer, arbeitete in mehreren nordböhmischen Theatern und in Filmstudios AB Barrandov. Gegenwärtig arbeitet er als Grafiker und Ausstellungsproduzent im Museum der Stadt Ústí nad Labem (Außig/Elbe). Seine Fotografien stellt er seit 1997 aus. In seinem fotografischen Werken der letzten 10 Jahre widmet er sich systematisch den Wracks von Oldtimerfahrzeugen, spezialisiert auf die Marke Tatra. Ausstellungen seiner Werke fanden u. a. anlässlich des Internationalen Filmfestivals in Karlovy Vary (Karlsbad) im Jahr 1999 statt, oder auf der Prager Burg im Jahr 2014. Seit 2007 gibt er in limitierten Auflagen Kalender und Bücher heraus, welche unter den Sammlern in zahlreichen Ländern der Welt ihre Freunde fandten.

VÝSTAVY | EXHIBITIONS | AUSSTELLUNGEN
1999 / Víly, Síly, Mosty – MFF Karlovy Vary / Fairies, Strength, Bridges – IFF Karlovy Vary
2000 / Dívčí válka – Průmyslový palác Praha / Maidens‘ War – The Industrial Palace in Prague
2010 / Putování za vraky – Technické muzeum Tatra v Kopřivnic
Pilgrimage of Wrecks – Technical museum Tatra in Kopřivnice
2014 / Stíny paměti – Pražský hrad / Shadows of Memories – Prague Castle
2018 / Zátiší s vraky Tatra – NTK Praha / Still Life with Tatra Wrecks – NTL Prague

KNIHY | BOOKS | BÜCHER
2018 / Zátiší s vraky Tatra / Still Life with Tatra Wrecks
2019 / Vraky letadel studené války / Abandoned Cold War Aircraft

KALENDÁŘE | CALENDARS | KALENDER
2010 / Vraci kopřiváci / Wrecks in Nettles
2011 / Tatry rzivé / Rusty Tatras / Rostige Tatras
2012 / Zátiší s vraky Tatra / Still Life with Tatra Wrecks
2013 / Tatry věčné / Tatras eternal
2013 / Tatra 613
2014 / Tatry pod Tatrami / Tatra under Tatra Mountains
2015 / Prostě vraky Tatra / Simply Tatra Wrecks
2016 / Tatra Register Deutschland – Dangast 2015
2017 / Magické vraky Tatra / Magical Tatra Wrecks
2018 / Tajemná zahrada v L.A. / A Secret Garden in L.A.
2019 / Tatra ve světě / Tatra in the World
2020 / Oktávky na Kubě / Octavias in Cuba